Договір-оферта

Увага! Перед переглядом вебсайту "Жіночий клуб Наталії Лелюх" (далі "Вебсайт") уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

Фізична Особа-Підприємець Лелюх Наталія Миколаївна, діючий на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2 071 000 0000 022759 від 18.04.2017 р., іменований надалі «Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови, є публічною офертою (пропозицією) по наданню Послуг і / або надання доступу до Сервісу (сайту) в мережі Інтернет і інших супутніх послуг.

1. Терміни та визначення

З метою цього Договору-оферти наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях:

Сервіс — сайт розміщений в мережі Інтернет за адресою doctor-natasha.club, а також будь-які сайти в доменній зоні *.doctor-natasha.club (де * - будь-яке ім'я).

Клієнт (Замовник) — фізична і/або юридична особа, яка прийняла умови цієї оферти і/або користується Сервісом.

Послуга — підключення на певний термін функціональних можливостей Сервісу, сторонніх інтернет-сервісів за умовами даної оферти.

Аутентифікаційні дані — унікальний логін (login) і пароль (password) Клієнта, які використовуються для доступу до Послуги. В якості логіна використовується адреса електронної пошти, зазначена Клієнтом при реєстрації на сервісі.

Авторизація — процес аналізу на сервері Виконавця введених Клієнтом аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність у Клієнта права отримати Послугу.

Облікові дані — адреса електронної пошти Клієнта, пароль, прізвище та ім'я.

2. Загальні положення

2.1. Ці Умови відповідно до ст. 435 Цивільного Кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови договору на надання Послуг та користування Сервісом.

2.2. Повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є будь-які дії щодо виконання зазначених у цій оферті умов, в тому числі оплата Послуг, реєстрація в якості Клієнта на сайті Сервісу, а також інші дії, що підтверджують наміри особи користуватися Сервісом і/або Послугами.

2.3. З моменту здійснення акцепту Клієнт вважається таким, що ознайомився і погодився з цією офертою і відповідно до Цивільного Кодексу України вважається таким що набуло з Виконавцем в договірні відносини відповідно до цих Умов.

2.4. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов'язки Виконавця не входить надання послуг Клієнту з надання доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Клієнт забезпечує за свій рахунок самостійно. Також Виконавець не надає можливості прийому-передачі електронних повідомлень Клієнтом в офісі Виконавця; настройки і/або діагностики комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також навчання Клієнта і/або співробітників Клієнта навикам роботи з програмним і апаратним забезпеченням.

2.5. Послуги надаються на умовах, визначених в документі «Договір-оферта» (цей документ) розміщеному у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою https://doctor-natasha.club/oferta/.

2.6. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, як з повідомленням Клієнтів, так і без нього. Чинна редакція завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою https://doctor-natasha.club/oferta/.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість та умови наання Послуг вказується в описі кожної Послуги.

3.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати вартість послуг.

3.3. Послуги оплачуються Клієнтом на умовах передоплати, при цьому спосіб здійснення передоплати Послуг визначається Клієнтом самостійно з числа варіантів, запропонованих на сайті Сервісу.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Клієнту на строк дії договору не ексклюзивне, що не підлягає передачі або відчуженню в будь-якій формі, що має обмежений термін дії право доступу до Сервісу виключно для ділових операцій клієнта, за умови, що такі не включають здачу Сервісу в оренду.

4.2. Доступ Клієнта до Сервісу здійснюється в мережі Інтернет за допомогою введення Клієнтом аутентифікаційних даних за адресою Сервісу.

4.3. Надання послуги здійснюється після внесення грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.4. Період надання послуг вказується в описі кожної Послуги.

4.5. Період надання Послуг може бути змінений Виконавцем в будь-який момент в односторонньому порядку. Як зі сповіщенням Клієнта, так і без сповіщення.

4.6. Для надання послуг Виконавець може використовувати Інтернет сервіси третіх сторін, наприклад (але не обмежуючи список), сервіси для проведення вебінарів, публікації матеріалів, відео трансляцій тощо. В процесі підготовки до надання Послуг, надання Послуг Виконавець та Клієнт можуть листуватись за допомогою засобів електронної пошти. Адресою для листування вважається та адреса електронної пошти, яку Клієнт вказав при реєстрації на Сервісі.

4.6.1. Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і прийнятими Клієнтом в повному обсязі, якщо протягом п'яти робочих днів з моменту завершення періоду надання Послуги, Виконавець не отримав від Клієнта мотивованих письмових заперечень.

Після закінчення терміну, зазначеного вище (п'яти робочих днів), претензії Клієнта щодо недоліків Послуг, в тому числі за кількістю (об'ємом), вартості та якості не приймаються.

4.6.2. Витрати, в тому числі банківська комісія, по перерахуванню Клієнтом грошових коштів за даним Договором покладаються на Клієнта.

5. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

5.1. Реєстрація в сервісі здійснюється Клієнтом самостійно шляхом вказівки своїх Облікових даних. Елементами, що ідентифікують Клієнта в сервісі, є адреса електронної пошти та пароль, вказані при реєстрації (облікові дані).

5.2. Адреса електронної пошти та пароль, які використовуються Клієнтом для доступу до Сервісу, Виконавцем не відновлюються. Відновлення пароля здійснюється Клієнтом самостійно.

5.4. Клієнт несе повну відповідальність за дії і/або бездіяльність, що призвели до розголошення, втрати, крадіжки і т.п. його облікових даних та іншої інформації, индивидуализирующей Клієнта, а також за будь-які дії та/або бездіяльність третіх осіб, що використовують облікові дані Клієнта. Виконавець не несе відповідальності за вищевказані дії Клієнта та/або третіх осіб, що використовують його облікові дані.

5.5. При використанні Сервісу забороняються будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Виконавця, персональних облікових і інших даних інших клієнтів, а також будь-яким іншим даними, доступних через мережу Інтернет.

5.6. При використанні Сервісу Клієнту забороняється здійснювати масову розсилку електронних повідомлень комерційного, рекламного та іншого характеру, не погоджених (не запитаних) одержувачем інформації по електронній пошті або в групи телеконференцій через технічні ресурси Виконавця ("спам"). Не розглядається як "спам" розсилка інформації з відома одержувача, при можливості відмови від підписки. Під електронними повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, програми та сервіси обміну повідомленнями та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

5.7. Забороняється проводити масову розсилку "спаму" через ресурси, які не належать Виконавцю, в тому випадку, якщо в повідомленні вказані координати (адреса сайту, електронної пошти і т.д.), підтримувані Виконавцем.

5.8.1. Використання сервісу має здійснюватися Клієнтом тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням законодавства України.

5.8.2. За зміст інформаційних матеріалів, що створюються і підтримуються Клієнтом, несе відповідальність безпосередньо сам Клієнт. Виконавець не здійснює попереднього контролю за змістом розміщуваної та/або розповсюджуваної Клієнтом інформації, проте коли розміщення і розповсюдження такої інформації суперечить законодавству, Виконавець має право заблокувати або видалити відповідні ресурси без попередження (в разі серйозних порушень).

5.8.3. Забороняється розміщення та поширення фото- і відеоматеріалів порнографічного, вульгарного, насильницького характеру, а також будь-яких матеріалів з порушенням авторських прав або законодавства, зокрема, заклики до насильства, повалення існуючої влади, дискримінації за статевою, расовою, релігійною, національною ознаками і т. п.

5.8.4. Забороняється розміщення і розповсюдження будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке може бути використано тільки для злому комп'ютерних систем або містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

5.8.5. Забороняється розміщення так званих "дорвеїв" та інших форм пошукового спаму.

5.8.6. Клієнт зобов'язується не завдавати збитку програмній оболонці, технічних і програмних засобів, вузловим машинам Виконавця і третіх осіб.

5.8.7. Клієнт зобов'язується дотримуватися авторськіх прав на надані Виконавцем та й/або третіми особами матеріали, відомості, публікації тощо.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язуєтьс:

6.1.1. Забезпечувати роботу Сервісу, відповідно до цих Умов за винятком випадків обумовлених в цьому Договорі.

6.1.2. Вести облік оплати Клієнтом Послуг.

6.1.3. Дотримуватися конфіденційності облікових даних Клієнта. Виконавець має доступ до інформації Клієнта з метою технічного забезпечення роботи Сервісу, а також має право на доступ до такої інформації у випадках отримання претензій від третіх осіб, що стосуються протизаконних та/або шкідливих, а також інших дій Клієнта, що завдають шкоди Виконавцю та/або третім особам. Виконавець має право повідомити вищезгадані дані тільки компетентним державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Резервне копіювання даних Клієнта в цілях запобігання втрати інформації не є порушенням конфіденційності інформації Клієнта.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Припиняти роботу Сервісу для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях.

6.2.2. Переривати роботу Сервісу, якщо це, зокрема, обумовлено неможливістю використання інформаційно-транспортних каналів або інших сервісів мережі Інтернет, які не є власними ресурсами Виконавця, або дією і/або бездіяльністю третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на роботу Сервісу, в тому числі при аварійній ситуації. Виконавець не несе будь-якої відповідальності перед Клієнтом і не відшкодовує Клієнтові будь-які збитки і/або втрачений прибуток, в т.ч. понесений Клієнтом та/або третіми особами через розголошення, втрати Клієнтом або крадіжки у Клієнта облікових даних, а також що виникли або можуть виникнути у Клієнта у зв'язку із затримками, перебоями в роботі і неможливістю повноцінного використання ресурсів і Послуг Виконавця, що виникли з перерахованих вище або інших причин.

6.2.3. Вносити зміни і доповнення до цих Умов шляхом публікації цих змін і доповнень на сайті Сервісу.

6.2.5. Виконавець має право оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс Сервісу в будь-який час на свій власний розсуд.

6.2.6. Після закінчення 1 (одного) календарного місяця з моменту розірвання або припинення терміну дії Договору Виконавець має право видалити всі дані клієнта з Сервісу без можливості відновлення і звільняється від будь-яких зобов'язань, пов'язаних з Даними Клієнта.

6.2.7. Виконавець має право посилатися на Клієнта, як на користувача Сервісу і/або Послуг, в будь-якій формі і на будь-якому носії (в т.ч. на сайті Сервісу і будь-яких інших сайтах і/або в рекламних матеріалах Виконавця).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. З усіх питань, не врегульованих цією офертою, а також при вирішенні спорів, що виникли в процесі її виконання, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Клієнт несе відповідальність за будь-які свої дії і/або бездіяльність, як умисні, так і ненавмисні, а так само за будь-які дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, пов'язані з розміщенням і/або розповсюдженням інформації в мережі Інтернет, отриманням за допомогою використання ресурсів Виконавця доступу до ресурсів третіх осіб, які спричинили і/або можуть спричинити порушення будь-якого законодавства України, а також за будь-які збитки, заподіяний вищезгаданими діями і/або бездіяльністю Виконавцеві, третім особи і моральним засадам суспільства. Виконавець не несе відповідальності за такі дії і/або бездіяльність Клієнта або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і/або бездіяльності.

7.3. Клієнт несе відповідальність за будь-які неправомірні дії та/або бездіяльність Клієнта та/або осіб, що використовують його облікові дані, що призвели до заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, включаючи втрату ділової репутації, і відшкодовує Виконавцю збитки.

7.4. Виконавець несе відповідальність перед Клієнтом тільки в межах сплачених, але не наданих Послуг. Виконавець не несе перед Клієнтом фінансової відповідальності і не повертає Клієнту сплачені за даною угодою грошові кошти, в разі якщо Послуги були надані з вини Клієнта, зокрема, унаслідок порушення цих Умов.

7.5. У разі якщо належне виконання сторонами справжніх Умов неможливо в силу об'єктивних причин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти (стихійні лиха, зміни поточного законодавства України, дії органів державної влади та управління, військові дії всіх видів і т. п.), жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяних неналежним виконанням або невиконанням цього договору збитків (включаючи упущену вигоду).

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1 Договір може бути розірваний:

8.1.1 Клієнтом в будь-який час з попереднім повідомленням Виконавця не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до моменту розірвання.

8.1.2 Виконавцем в будь-який час з попереднім повідомленням Клієнта не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до моменту розірвання.

8.1.3 За згодою Сторін в будь-який час.

8.1.4 За ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до розірвання Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Виконавець має право при необхідності залучати для надання Послуг і забезпечення роботи Сервісу третіх осіб.

9.2. Найменування і нумерація статей справжньої оферти приведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні цих Умов.

9.3. У разі якщо будь-який пункт даних Умов виявиться, що не підлягає буквальному виконанню, він тлумачиться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням первинних інтересів Сторін, при цьому решта Умов продовжує діяти в повній мірі.

9.4. У разі якщо дія Клієнта, стало підставою для пред'явлення до Виконавця претензій, позовів третіх осіб і/або розпоряджень щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів у зв'язку з порушенням прав третіх осіб і/або законодавства, Клієнт зобов'язується негайно на вимогу Виконавця надати йому всю запитувану інформацію, що стосується розміщення та змісту матеріалів, використовуваних в сервісі, сприяти Виконавцю у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати всі збитки, завдані Виконавцю внаслідок пред'явлення йому таких претензій, позовів, розпоряджень.

9.5. Всі що виникли суперечки вирішуються в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця.